Monika Gerritsen

GRONDMOTIEF & MATERIAAL/TECHNIEK

De mens met al zijn tegenstrijdige kanten is het grondmotief van mijn werk als tekenaar en beeldenmaker.

In deze prachtige, grimmige wereld neemt hij zijn plaats in met lijf, motoriek, stemmingen, trekjes, verlangens, angsten en wat al niet meer.

Ik probeer dat zo’n beetje te volgen met mijn verwondering, mijn ogen en mijn handen.

Maar die unieke mens kan ook plotseling of geleidelijk, ongewild of vrijwillig, onderdeel worden van een mensenmassa die soms opeens ontstaat.                                                                                                                     En daarin verruilt of verliest hij dan, soms tijdelijk, zijn unieke persoonlijk kenmerken aan deze gezamenlijke beweging, groei en doel van die mensenmassa.

Het laatste oordeel, opstand, bevrijding, religieuze vervoering, meutes en vluchtenden, boekverbrandingen, het hardnekkig met zijn allen willen genieten op een veel te kleine plek, Fakkeloptochten. Elias Canetti heeft 500 pagina’s en zijn halve leven besteedt aan het inventariseren van deze mensenmassa’s. ( massa en macht).

 Voor mij zijn verschillende karakters van die mensenmassa’s een geweldige inspiratie voor het maken van ritmische, kalligrafische tekenbewegingen. Een mogelijkheid om lichamen te reduceren tot een menselijk “weefsel” zonder individuele kenmerken.

MATERIAAL /TECHNIEK

Krijt/conté zijn materialen die ik veel gebruik in modelsituaties. Het is beheersbaar omdat je het dicht bij het papieroppervlak vasthoudt; een soort 4e vingerkootje. 3e voor de duim. Reageert bijna volgzaam op snelle druk- en richtingsveranderingen. Verdichtingen kun je behoedzaam opbouwen.

De Japanse penseel is veel weerbarstiger te hanteren in. Inkt opbrengen is onomkeerbaar; het wit is snel weg, je kunt het niet meer terugwinnen. Het zwart is gauw teveel, overdekken levert niets op.

Daarom dwingt deze techniek je tot wezenlijke vereenvoudigingen in het kijken en beperken van je tekenbeweging. Ik zie het maar als dansen met je hand; je moet je er luchthartig maar wel heel geconcentreerd inwerpen.

Kost stapels papier maar heeft en geeft geweldige  expressieve mogelijkheden voor mij. 

EERDERE BEZIGHEDEN

Gerrit Rietveld Academie, A’dam   Grafisch ontwerpen, illustratie, animatiefilm

Rijks Academie van Beeldende Kunsten, A’dam. Visuele Communicatie

CPDB Audio-Visueel. A’dam

Freelance ontwerper, illustrator

Klassieke Academie Beeldhouwen, Groningen

1972-2010 Docent Gerrit Rietveld Academie, Ubbo Emmius Groningen, NHL Leeuwarden

 

MONIKA GERRITSEN

de Sav. Lohmanplein 3b, Groningen. 9722HP

(lege website) mvm.gerritsen@gmail.com            

Monica Gerritsen tekening

tekening

Monica Gerritsen, gestremde massa

gestremde massa