Dit politiek programma gaat 13 keer georganiseerd worden vanuit de verschillende dorpen in Ooststellingwerf. Er zullen actuele thema’s behandeld worden. Er wordt gediscussieerd door vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen en er worden mensen of organisaties uitgenodigd om hierover mee te praten. 

Het idee is om politiek naar de mensen toe te brengen en toegankelijker te zijn als politieke partij. De eerste uitzending is op zaterdag 5 november vanuit het Kunstcafé in Appelscha. Het thema van deze eerste uitzending is; ARMOEDE. De presentatie is in handen van Joke de Boer.

Iedereen is van harte welkom om bij de eerste bijeenkomst aanwezig te zijn! Het programma is een initiatief van de Gemeente Ooststellingwerf en radio ODRIE.

We praten twee uur over armoede en vele aspecten zullen aan bod komen.  Hier zijn wat vragen en opmerkingen die aan bod kunnen komen.

 • De rekenkamer van de gemeente Ooststellingwerf heeft in 2017 een rapport over het armoedebeleid van de gemeente geschreven. De gemeente kreeg vele adviezen om het beleid aan te passen, dan wel uit te voeren. Hoe staat de gemeente er in 2022 voor? Wat kan de politiek nu voor de arme kant van Ooststellingwerf betekenen?
 • In hoeverre speelt ook in Ooststellingwerf de Toeslagenaffaire een rol.
 • Wat zijn de gevolgen van de energiecrisis in het komende jaar voor de inwoners van Ooststellingwerf. Wat kan de gemeente extra doen?
 • Landelijk nieuws: 40% meer mensen die gebruik maken van de voedselbank. Hoe zit dat in Ooststellingwerf? Hoe gaat de voedselbank het redden of zijn er ook structurele oplossingen?
 • Kerken: van oudsher een partij die haar gemeenteleden goed kent en indien nodig ondersteunt. Kan de kerk dat nog altijd doen, of wordt het moeilijk met de terugloop van betalende kerkgenoten. Welke bijdrage kan een kerk aan de gehele arme bevolking van Ooststellingwerf geven?
 • Het woord zegt al, een organisatie voor de mensen. Op veel terreinen. Wat wordt gedaan en wat kan er nog meer gedaan worden? Wat is daarvoor nodig?
 • De voormalig huisarts: hoe staat het met de gezondheid van mensen die amper financieel rond kunnen komen? Waar loopt een huisarts tegen aan? Wat kan de huisarts betekenen voor de patiënten. Welke hulp zou mooi zijn?
 • Ondernemers: Na Corona, nu de crisis. De een is goed uit Corona gekomen, de ander gaat bijna failliet. Hoe redden de ondernemers zich, waar ook zij gigantische energielasten hebben. Hoe voorkom je dat je failliet gaat. Hoe creatief kun je zijn als het financieel niet zo lekker loopt.
 • Gebiedsteam: een cursus budgettering. Wat betekent dat en hoe kun je een cursus laten beklijven?
 • Scala: wat kan Scala betekenen? Scala beheert voor de gemeente een fonds voor mensen die het niet of even niet redden. Wat houdt dat fonds in. Voor wie en wanneer, waarvoor?
 • Budgetmaatje: Wat doet een budgetmaatje. Voor wie, wanneer. Hoe lang ben je een maatje?
 • Onderwijs: kind en armoede. Maandag in het nieuws. Scholen krijgen er een signaleringstaak bij. Inzet maatschappelijk werk. Hoe zit dat in Ooststellingwerf? Wat merkt de schoolleiding van armoede onder kinderen, leerlingen.
 • Vele vragen die ik niet kan beantwoorden. Hoe zit het met de mensen die het aangaat? Kennen zij de wegen die bewandeld kunnen worden? Hoe weten we wie het niet meer redt of dreigt om te vallen?

Odrie hoopt met deze uitzending voor iedereen meer duidelijkheid te krijgen en hoe mooi zou het zijn om aan het eind van de uitzending tips voor elkaar, maar vooral voor de mensen die het aangaat te hebben. Kom iets eerder, dan kunnen we kennis maken.